TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

Laatimispäivämäärä 10.5.2018

Rekisterin pitäjä: Sanasilta Oy
Enebackantie 16, 07945 Kuggom
050 5846146
sanasilta-info (at) sanasilta.fi

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa:
Enebackantie 16, 07945 Kuggom
050 5846146
sanasilta-info (at) sanasilta.fi

Rekisterin nimi: Sanasilta Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta Sanasilta Oy:n ulkopuolelle.

Tietojen luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet: Asiakasrekisterin tiedot on suojattu vahvoin salasanoin ja hyvää tietoturvatapaa käyttäen. wwwa.sanasilta.fi -palvelin on suojattu palomuurilla, joka mahdollistaa ainoastaan välttämättömimmän tietoliikenteen.

Rekisteröidyn kielto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen: Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

 Paluu etusivulle